FMAP Award 2020

 

FMAP-AWARDS - WEBSITE-FB -banner 4 V01

Ang Gawad FMAP* para sa Pinakamahusay na Undergraduate Research Paper na tungkol sa Monetary at Financial Economics ay ipinagkakaloob sa mga mag-aaral na nagsaliksik at sumulat ng pinakamagaling na research paper ukol sa mga isyung pansalapi, buwis, at gastusing publiko. Gaya ng Gawad Sicat, ang mga nagwawagi ay pinipili ng isang inampalan na kinabibilingan ng mga guro at mananaliksik mula sa School of Economics.

Ang mga nagwagi ng gantimpala para sa Gawad FMAP ay ang mga sumusunod:

Colleen Anne T. Chua and Corinne Mariel T. Wong, “Out with the old, in with the new: A study on the composite leading indicator approach to forecast Philippine growth Cycles”
Adviser: Professor Joseph J. Capuno

*Ang FMAP, o Fund Managers Association of the Philippines, ay isang samahan ng mga lokal na equity and fixed income fund managers. Itinatag ito noong Abril 1997 na may layuning palaguin ang industriya ng pamamahala ng mga pondo.

Ang FMAP ang siyang nagtatag at pinansyal na sumusuporta ng gawad na ito. Iginagawad ang gantimpalang FMAP tuwing may natatanging tesis na undergraduate ukol sa Monetary and Financial Economics. Ito ay sang-ayon sa layunin ng FMAP na maitaas ang antas ng edukasyon at mapalaganap ang impormasyon ukol sa mga nabanggit na aralin at merkado.